จมูกสั้น/จมูกเชิด

จมูกสั้นเป็นอาการของจมูกที่สั้นและเชิดขึ้น และมักถูกเรียกว่าจมูกหมูเนื่องจากจะเห็นรูจมูกด้านหน้าได้ชัดเจนเมื่อมองจากด้านหน้า การผ่าตัดจมูกสั้น ซึ่งช่วยยืดความยาวของจมูกและลดการมองเห็นรูจมูก เป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่ยากที่สุดด้านการเสริมจมูก ดังนั้นคุณควรได้รับการผ่าตัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมประสบการณ์เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

การผ่าตัดจมูกสั้น/จมูกเชิดทำอย่างไร?

01การเสริมกระดูกอ่อน

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีจมูกสั้น (จมูกเชิด) เล็กน้อย เมื่อกระดูกอ่อนปีกจมูกที่เชิดขึ้นได้รับการปรับให้ต่ำลง จะดูเหมือนว่ากระดูกอ่อนยาวลงมาด้านล่าง

02การปลูกถ่ายกระดูกอ่อน

ใช้วิธีนี้เมื่อการเสริมกระดูกอ่อนไม่เพียงพอที่จะเพิ่มความยาวของจมูก การเสริมกระดูกอ่อนจมูกระหว่างผนังกั้นและปีกจมูกจะช่วยเพิ่มความยาวของปลายจมูก ในขั้นตอนนี้ เราจะใช้กระดูกอ่อนส่วนผนังกั้นของลูกค้าเอง

03การเสริมกระดูกอ่อน + การปลูกถ่ายกระดูกอ่อน + การเสริมจมูก

แยกกระดูกอ่อนปีกจมูกจากกระดูกอ่อนของจมูก ดึงมันมาด้านหน้าและใช้จมูกอ่อนผนังจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกอ่อนถูกดึงกลับไป สามารถใช้ซิลิโคนเพื่อทำให้จมูกสูงขึ้นได้หากมีความจำเป็น และจะทำให้การแก้ไขจมูกสั้นง่ายดายยิ่งขึ้น


ใครจำเป็นต้องรับการผ่าตัดจมูกสั้น/จมูกเชิด?

  • เมื่อเห็นรูจมูกได้ชัดเจนเมื่อมองจากด้านหน้า
  • เมื่อจมูกสั้นและปลายจมูกเชิด
  • เมื่อจมูกโค้งงอเนื่องจากการปลูกถ่ายหลังการผ่าตัด
  • เมื่อกระดูกจมูกหรือกระดูกอ่อนเติบโตได้น้อยตั้งแต่กำเนิด

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัดจมูกสั้น/จมูกเชิด