การลดน่อง

น่องประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อต่าง ๆ ดังนั้นกล้ามเนื้อ ‘ไบเซ็ปส์’ จึงโผล่ออกมาให้เห็นได้ การลดน่องเป็นการผ่าตัดที่ทำให้น่องดูราบเรียบและเพรียวสวย อีกทั้งยังสร้างความงามที่สมดุลให้ขาโดยใช้วิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ลักษณะน่องของแต่ละบุคคลแล้ว


อะไรคือกล้ามเนื้อน่อง?


วิธีการผ่าตัดการลดน่อง

01วิธีการกดเส้นประสาทโดยไร้การกรีด

วิธีการนี้เป็นวิธีการกดเส้นประสาทของน่องโดยใช้ความร้อนของพลังงานความถี่สูง เราจะผ่าตัดตรงกล้ามเนื้อที่ต้องการเท่านั้น ดังนั้นมันจึงไม่สร้างความเสียหายให้กับกล้ามเนื้อโดยรอบ และยังสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและอาการบวมได้

02การลดกล้ามเนื้อความถี่สูง

วิธีการนี้เป็นวิธีการเผาผลาญแกสตรอคนีเมียสโดยตรงโดยใช้ความร้อนความถี่สูง วิธีการนี้จะมุ่งตรงไปยังกล้ามเนื้อ ดังนั้นอาจมีอาการบวมเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำจัดกล้ามเนื้อในส่วนที่จำเป็นได้เช่นกัน

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัดลดน่อง