iWell
ให้ความสำคัญกับเวลาของคุณ

สามารถรับคำปรึกษาที่สะดวกยิ่งขึ้นหากตรวจสอบเวลาการขอคำปรึกษาและนัดเวลาก่อนการเดินทางมายังโรงพยาบาล

เวลาทำการiWell
  • จันทร์~ศุกร์ AM 10:00 ~ PM 7:00
  • วันเสาร์ AM 10:00 ~ PM 5:00
ปิดวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เปิดสำหรับศัลยกรรมที่จองเวลาไว้)