02
ใช้ระบบชื่อจริงในการผ่าตัด

iWell ใช้ระบบชื่อจริงในการผ่าตัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการแพทย์ซึ่งเกิดจากการที่แพทย์ปลอมทำการผ่าตัดโดยขาดประสบการณ์และไม่ใช่แพทย์คนเดียวกับที่ให้คำแนะนำต่อลูกค้า

03
รับประกันผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ศัลยแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มอบผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจโดยกระทำตามขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัด ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

04
เทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้

เครื่องมือการปรับรูปหน้าและกระดูกใบหน้าของเราและเครื่องมือการผ่าตัดจมูกเสริม โชคของเราได้รับการพัฒนาโดยเราเองจากประสบการณ์ด้านการผ่าตัดที่เต็มเปี่ย มและการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ โดยมีบางส่วนที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วและบางส่วนที่ก ำลังร้องขอสิทธิบัตร และเราได้ส่งคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนมา กสำหรับกระบวนการผ่าตัดที่หลากหลายของเรา

05
ระบบการแพทย์ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย

iWell คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงมีระบบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิสัญญีแพทย์คอยดูแลแบบตัวต่อตัว 1: 1 ทางเราไม่เพียงเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุทางการแพทย์ระหว่างการผ่าตัด แต่ยังเตรียมยาลดไข้สูง ‘แดนโทรลีน’ เผื่อคนไข้เกิดมีไข้ระหว่างให้ยาสลบเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

06
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ผ่านการรับรองจาก ISO 9001 ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในทุกแขนง ในสาขาการบริการทางการแพทย์ด้านความงาม