การผ่าตัดปากยื่น

อาการปากยื่นคืออาการที่ปากยื่นออกมาเมื่อเทียบกับปลายจมูกหรือคางเมื่อมองใบหน้าจากด้านข้าง มีหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาการปากยื่น: เมื่อฟันยื่นออกมาด้านหน้าถึงแม้ว่ากระดูกขากรรไกรด้านบนและล่างจะปกติดี เมื่อกระดูกส่วนเหงือกยื่นออกมาถึงแม้ว่าจะฟันเรียงกันสวยงาม และเมื่อเหงือกและฟันยื่นออกมาด้วยกัน ฯลฯ ส่วนใหญ่แล้ว มันจะทำให้คุณดูหยาบกระด้างเนื่องจากริมฝีปากทั้งสองยื่นออกมาด้านหน้า ใบหน้าแบบนี้พบได้บ่อยในชาวเอเชีย เช่น ชาวเกาหลี ชาวจีน การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นเป็นศัลยกรรมที่ทำอย่างมากภายในประเทศดังกล่าว มันจะทำให้ใบหน้าของคุณแตกต่างออกไปมากแม้ระยะเวลาการผ่าตัดจะสั้นนิดเดียว


การวินิจฉัยอาการปากยื่นด้วยตนเอง

 • เมื่อฉันวางไม้บรรทัดไว้ตามแนวปลายจมูกและคาง ริมฝีปากบนและล่างจะสัมผัสไม้บรรทัดเยอะมาก
 • ฟันหน้าส่วนบนและล่างยื่นออกมาและริมฝีปากดูหนาขึ้น
 • ฟันหน้าส่วนบนและล่างยื่นออกมาและริมฝีปากดูหนาขึ้น
 • ส่วนริมฝีปากดูยื่นออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติเมื่อฉันถ่ายรูป
 • ส่วนริมฝีปากดูยื่นออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติเมื่อฉันถ่ายรูป
 • เหงือกของฉันโผล่ออกมาเมื่อฉันยิ้ม
 • ฉันรู้สึกว่าขากรรไกรล่างของฉันเล็กเหมือนคนคางสั้น
 • ฉันรู้สึกว่าขากรรไกรล่างของฉันเล็กเหมือนคนคางสั้น
 • ฉันรู้สึกว่าขากรรไกรล่างของฉันเล็กเหมือนคนคางสั้น

เมื่อใดที่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น

 • หากร่องบนริมฝีปากยาวและดูยื่นออกมา
 • หากตำแหน่งของปลายคางไม่ถูกต้อง
 • หากตำแหน่งของปลายคางไม่ถูกต้อง
 • หากเหงือกแน่นมากเกินไป
 • หากสภาพเหงือกของคุณแย่เกินแก้ไข
 • หากมุมที่ยื่นออกมามากเกินกว่า 4 มม.

ปากยื่น! จะทำการแก้ไขหรือผ่าตัดดี?

การจัดฟัน การผ่าตัดปากยื่น
วัตถุประสงค์ข องการผ่าตัด เมื่อมีเพียงฟันเท่านั้นที่ยื่น (ฟันเหยิน) เมื่อฟัน เหงือกและกระดูกขากรรไกรยื่น
ระยะเวลาก ารรักษา จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการแก้ไข 2~3 ปี จำเป็นต้องพักฟื้นประมาณ 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์เล็กน้อยหากสาเหต ุที่แท้จริงมาจากกระดูก ผลลัพธ์ทันทีหลังการผ่าตัด
ภาระในการผ่าตัด ไม่มี
ความแตกต่าง หากดึงฟันโดยไม่มีการผ่าตัดกระดูกเ หงือก หน้าอาจจะดูประหลาด และฟันหน้ายื่นออกมาจากส่วนลิ้น เนื่องจากการผ่าตัดทำที่กระดูกเ หงือก เราจึงสามารถเคลื่อนกระดูกเข้า ด้วยกันได้โดยไม่จำเป็นต้องโยกเหงือก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้คือฟันจะ หุบเข้าไป (ไม่มีผลกระทบต่อก ารยื่นรอบ ๆ เหงือกและริมฝีปาก) ผลลัพธ์ที่ได้คือ ปากที่ยื่นออ กมาจะหุบกลับเข้าไปอย่างเต็มที่เน ื่องจากมีการเคลื่อนกระดูกเหงือก

วิธีการศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นตามประเภทของปากที่ยื่น

01ปากยื่นปานกลาง

ในกรณีที่ปากยื่น 4 มม. หรือน้อยกว่านั้นเมื่อมองจากด้านข้าง และอาการปากยื่นเกิดจากฟันเท่านั้น เราสามารถสร้างผลลัพธ์ได้โดยการรักษาด้วยการจัดฟัน

02อาการปากยื่นอย่างมาก

เมื่อมุมของปากยื่น 4 มม. หรือมากกว่านั้นเมื่อมองจากด้านข้าง มันจะทำให้ปากดูยื่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของกระดูกเหงือกที่ยื่น คุณสามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัด ASO (การผ่าตัดกระดูกด้านหน้าบางส่วน) โดยปกติแล้ว เราจะดึงฟันกรามน้อยออกสี่ซี่ ด้านบน/ด้านล่าง/ด้านซ้าย/ด้านขวา และดึงกระดูกเหงือกไปด้านหน้าเพื่อทำการแก้ไข

03ปากยื่นแบบซับซ้อน

อาการนี้หมายถึงอาการรวม ๆ กันของใบหน้าที่ยาว ไม่สมมาตร คางสั้น ฯลฯ และจำเป็นต้องทำการผ่าตัดที่ประณีตและซับซ้อน บางครั้ง คุณอาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดขากรรไกร หรือทำการผ่าตัดปากยื่นและผ่าตัดขากรรไกรทั้งสองข้างไปพร้อม ๆ กัน

การวินิจฉัยที่แม่นยำสำหรับการผ่าตัดปากยื่น

คลินิกศัลยกรรมพลาสติก iWELL จะทำการสแกน 3D-CT และถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยปากที่ยื่นออกมาอย่างแม่นยำ หลังการวินิจฉัยที่แม่นยำ คุณจะสามารถทราบได้อย่างแม่นยำว่ารูปร่างของกระดูกใบหน้าของคุณเป็นอย่างไร พร้อมทั้งความหนาของผิว ตำแหน่งเส้นประสาท เพื่อให้เราสามารถทำการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัยได้ การวัดและวิเคราะห์อย่างแม่นยำสำหรับกระดูกใบหน้าจะกระทำหลังการสแกนอย่างแม่นยำ และมีชื่อเรียกว่า Cephalometry (การวัดกะโหลกศีรษะในภาพรังสี) ในกรณีที่ขากรรไกรยื่น เราแนะนำให้คุณทำการวินิจฉัยส่วนปากด้วย ที่ iWELL เราจะวิเคราะห์หน้าผาก จมูก ปลายคาง ฟัน ฯลฯ โดยรวมเพื่อดูว่าปากของคุณยื่นออกมามากเพียงใดและควรทำการผ่าตัดจมูกหรือปลายคางพร้อมกันหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้น คลินิกศัลยกรรมพลาสติก iWELL จะร่างรูปร่างของการศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นก่อนการผ่าตัดโดยใช้เครื่องสแกน 3D ดังนั้นลูกค้าจึงมักพึงพอใจกับผลลัพธ์หลังการผ่าตัด