01
การใช้ระบบชื่อจริงในการผ่าตัด
iWell ใช้ระบบชื่อจริงในการผ่าตัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการแพทย์ซึ่งเกิดจากการที่แพทย์ปลอมทำการผ่าตัดโดยขาดประสบการณ์และไม่ใช่แพทย์คนเดียวกับที่ให้คำแนะนำต่อลูกค้า
02
มีวิสัญญีแพทย์ประจำในโรงพยาบาล 365 วัน
มีวิสัญญีแพทย์ประจำในโรงพยาบาล ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดไปถึงการพักฟื้นหลังการผ่าตัดตลอด 365 วัน และพิจารณาการให้ยาสลบโดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของลูกค้านอกเหนือจากนี้ ยังมีระบบการตรวจสอบสภาพของลูกค้าอย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ในระหว่างการผ่าตัดเพื่อทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น
03
การสร้างระบบการตรวจสอบจากศูนย์กลาง
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบการผ่าตัดที่ปลอดภัยโดยการตรวจสอบคลื่นหัวใจ ระดับออกซิเจน การหายใจ ความดันเลือดและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดของลูกค้าระหว่างการให้ยาสลบในการผ่าตัดตามเวลาจริง ด้วยระบบการตรวจสอบจากศูนย์กลางของ NIHON-KOHDEN ซึ่งเป็นครั้งแรกในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป
04
อุปกรณ์ระบบการตรวจสอบอันทันสมัย
เนื่องจากเรามีอุปกรณ์ระบบการตรวจสอบอันทันสมัย เราจึงตรวจสอบสภาวะของลูกค้า เช่น ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิร่างกาย การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และระดับออกซิเจนระหว่างการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ
05
การตรวจสอบอย่างแม่นยำเพื่อการวางยาสลบที่ปลอดภัย
เราทำการทดสอบพิเศษอย่างหลากหลาย ตั้งแต่เบาหวานความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นผิดจังหวะ วัณโรค ตรวจเลือดการตรวจก่อนการผ่าตัด ซึ่งประกอบ ไปด้วยการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการเอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจไวรัสต่าง ๆเพื่อตัดสินใจว่าจะสามารถทำการผ่าตัดได้หรือไม่
06
เครื่องมือปล่อยยาสลบอย่างต่อเนื่องจะมอบยาสลบ
ที่ปลอดภัยระหว่างการผ่าตัด และช่วยคงการหายใจให้เป็นปกตินอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์การปล่อยออกซิเจน / ไนโตรเจนในห้องพักฟื้นและในห้องของลูกค้าเพื่อทำให้ฟื้นตัวจากการให้ยาสลบที่สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
07
ระบบการฆ่าเชื้อพลาสม่า
iWell แนะนำระบบการฆ่าเชื้อพลาสม่าในระดับโรงพยาบาลเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการผ่าตัด ศัลแพทย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฆ่าเชื้อ EOgas แต่ที่ Iwell เราใช้การผ่าตัดไร้การติดเชื้อโดยการควบคุมการติดเชื้อให้สอดคล้องกับระบบการฆ่าเชื้อพาสม่าที่ถูกต้อง
08
มียาลดไข้สูงที่ชื่อว่า แดนโทรลีน
iWell มี ‘แดนโทรลีน’ เตรียมพร้อมไว้เสมอ เพื่อสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงที หากคนไข้มีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งระหว่างการผ่าตัดที่มีการให้ยาสลบ
09
มีตัวยา Bridion สำหรับการพักฟื้นอย่างปลอดภัย
Bridion เป็นตัวยาที่จะจ่ายให้เฉพาะโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยและไม่รวมอยู่ในประกัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจมีความลำบากในการหายใจหลังจากการผ่าตัด การพักฟื้นที่ปลอดภัยเต็มรูปแบบและรวดเร็วจากการให้ยาสลบโดยปราศจากผลข้างเคียงหลังจากการผ่าตัด
10
มีอุปกรณ์การเจาะเยื่อไครโคไทรอยด์
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้อากาศในกรณีฉุกเฉินระหว่างการผ่าตัด มันทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
11
อุปกรณ์ฉุกเฉินมืออาชีพและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
เรามีอุปกรณ์ฉุกเฉินและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและทางเรามีการอบรมอุปกรณ์และความปลอดภัยให้กับพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอ
12
ระบบเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)
ความปลอดภัยของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ iWell มี ระบบเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์การผ่าตัดเกิดการติดขัดและปกป้องความปลอดภัยของลูกค้าในกรณีที่ไฟดับหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ