การเสริมหน้าอกโดยการปลูกถ่ายไขมันของตนเอง

วิธีนี้ทำให้หน้าอกดูเป็นธรรมชาติและไม่ปลอม โดยการเก็บไขมันจากหน้าท้องหรือสะโพกมาฉีดใส่หน้าอก วิธีนี้ไม่ทิ้งร่องรอยของการผ่าตัดเนื่องจากเป็นการใช้ไขมันของตนเองแทนการใช้เต้าเทียม

 • หน้าอกมีน้ำมีนวล
 • อัตราการคงอยู่สูง
 • อ่อนนุ่มและดูเป็นธรรมชาติ
 • ลดความเสียหายของไขมัน
 • S ไลน์ที่สมบูรณ์แบบโดยการกำจัดไขมันที่ไม่จำเป็น

วิธีการเสริมหน้าอกโดยการปลูกถ่ายไขมันของตนเอง

วิธีนี้ทำให้หน้าอกดูเป็นธรรมชาติและไม่ปลอม โดยการเก็บไขมันจากหน้าท้องหรือสะโพกมาฉีดใส่หน้าอก วิธีนี้ไม่ทิ้งร่องรอยของการผ่าตัดเนื่องจากเป็นการใช้ไขมันของตนเองแทนการใช้เต้าเทียม


การเสริมหน้าอกด้วยไขมันของตนเอง iWell พร้อมอัตรา การคงอยู่สูง

การเสริมหน้าอกด้วยไขมันของตนเองนั้นจะใช้เพียงไขมันสุขภาพดี สดและละเอียด ซึ่งดูดออกมาในรูปแบบเม็ดเล็ก ๆ และได้รับการแปรสภาพให้เป็นไขมันบริสุทธิ์ วิธีนี้มอบอัตราการคงอยู่สูงเพราะว่ามีการฉีดเข้าไปในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอ มันแทบไม่มีการจับตัวกับออกซิเจน ดังนั้นคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น เราฉีดเพียงไขมันที่ไร้ความเสียหายเข้าไปในขั้นตอนการจัดเก็บไขมัน ดังนั้นคุณจะได้รับหน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติและเลี่ยงปัญหาการสัมผัสเจอก้อนไขมัน


ข้อดีและข้อเสียของการเสริมหน้าอกแบบใช้ไขมันของตนเอง

ข้อดี
 • การกำจัดไขมันที่ไม่จำเป็นและเพิ่มขนาดห น้าอกในเวลาเดียวกัน
 • ขนาดและพื้นผิวเป็นธรรมชาติ
 • เจ็บปวดน้อยและฟื้นตัวเร็ว
ข้อเสีย
 • ปัญหาในการดำเนินการหากไขมันมีจำนวนน้อย
 • เปลี่ยนให้ขนาดใหญ่ขึ้นได้ยาก
 • ไขมันที่เสริมเข้าไปอาจถูกดูดซึมและอาจจำเป็ นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมหากขนาดเต้านมเล็กลง

ภาพก่อนและหลังการเสริมหน้าอกแบบใช้ไขมันของตนเอง